INTERPRETARIAT

Traducere vs. interpretare

Diferenţa dintre traducere şi interpretare stă în alegerea canalului de comunicare. Explicat într-un mod simplu, traducerea implică o comunicare scrisă, în timp ce interpretarea se exprimă prin limba vorbită.

Traducătorii lucrează cu documentele scrise, asta incluzând cărţi, eseuri, documente oficiale, dosare medicale, pagini web, manuale de instrucţiuni, subtitrări pentru filme, sau orice alt fel de informaţie în formă scrisă. Interpreţii, pe de altă parte, sunt implicaţi în proiecte care necesită traduceri live (la faţa locului) de exemplu conferinţele, întâlnirile de afaceri, seminarii medicale sau proceduri legale.

Spre deosebire de traducători, interpreţii nu efectuează o traducere mot a mot, în schimb, ei transpun mesajele vorbite dintr-o limbă în alta, în mod rapid şi precis. Interpreţii lucrează în situaţii în timp real, intrând în contact direct atât cu oratorul cât şi cu publicul acestuia. Se bazează în special pe expertiza lor lingvistică dobândită prin pregătire şi din experienţă – o frază dintr-o anumită limbă se poate reda cu totul diferit în alta.

Spre deosebire de traducători, interpreţii nu efectuează o traducere mot a mot, în schimb, ei transpun mesajele vorbite dintr-o limbă în alta, în mod rapid şi precis. Interpreţii lucrează în situaţii în timp real, intrând în contact direct atât cu oratorul cât şi cu publicul acestuia. Se bazează în special pe expertiza lor lingvistică dobândită prin pregătire şi din experienţă – o frază dintr-o anumită limbă se poate reda cu totul diferit în alta.


Interpretarea afacerilor

Aceasta este soluţia perfectă pentru grupurile restrânse, în care interpretul îl ascultă pe vorbitor şi traduce faţă în faţă, la intervale scurte de timp. Interpretul specializat în întâlnirile de afaceri se comportă ca un intermediar între cel care vorbeşte şi cel sau cei care ascultă. Acesta este nevoit să traducă în şi din ambele limbi.

Interpretarea în afaceri este folosită pentru:

  • Negocieri comerciale (întâlniri de afaceri)
  • Tur de fabrica
  • Expoziţii internaţionale
  • Vizionarea unei case sau a unui birou (imobiliare)
  • etc.

Interpretarea întâlnirilor medicale

Informaţiile medicale sunt extrem de importante. Asigurându-ne că informaţia este corect transmisă garantăm că viaţa pacientului va fi considerată prioritară.


Interpretarea juridică

Translaţia juridică are loc într-o sală de judecată sau în biroul unui avocat, în care se desfăşoară activităţile sau procedurile legale. Interpretul traduce câteva propoziţii pe rând pentru public, alternând cu persoana care vorbeşte, pentru maximă claritate. Pe lângă cunoaşterea perfectă a limbii sursă şi ţintă, interpreţii juridici trebuie să deţină cunoştinţe de legislaţie şi terminologie specifică.