Apostila Haga

Apostila Haga

Apostila Haga

APOSTILA este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în ţara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei (vezi aici lista de state semnatare ale Convenţiei de la Haga)

Scopul eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

Eliberarea apostilei se realizează de către Instituţia Prefectului din judeţul în care:

  • titularul actului sau soţul/soţia ori o rudă până la gradul II a acestuia are domiciliul/ultimul domiciliu sau - emitentul actului are sediu.

Începând cu data de 1 septembrie 2005, apostilarea documentelor se face de către birourile specializate ale Prefecturilor, respectiv Tribunalelor din judeţul respectiv.

Orice document pe care s-a aplicat apostila Convenţiei de la Haga este automat recunoscut pentru folosirea, fără alte cerinţe, în oricare dintre celelalte ţări semnatare.

Dacă în statul destinatar va fi necesară prezentarea traducerii efectuate în statul emitent, actele, după aplicarea apostilei pe original (la Instituţia Prefectului sau la Tribunal), se traduc în limba ţării de destinaţie de către un traducător autorizat, inclusiv apostila, după care semnătura traducătorului se legalizează de către un notar, iar în final pe traducerea legalizată se aplică apostila (la Camera Notarilor Publici de care aparţine notarul care a efectuat legalizarea traducerii).