Traduceri

Traduceri autorizate

Traduceri autorizate

Colaboratorii care asigură traducerile legalizate notarial şi-au dovedit experienţa şi profesionalismul, capacitatea de adaptare a termenilor specifici limbii ţintă în funcţie de domeniul de interes, astfel încât documentele clienţilor noştri nu au întâmpinat dificultăţi în instituţiile din întreaga lume.

Toate produsele finite ale biroului nostru sunt menite să depăşească aşteptările clienţilor şi să fluidizeze procesul de globalizare al acestora în ţările de destinaţie.

Documentele care necesită legalizare pot fi:

 • Documente de studii:
 • Diplome
 • Foi matricole
 • Suplimente la diplome
 • Certificate de calificare
 • Atestate
 • Adeverinţe
 • Etc.
 • Caziere judiciare
 • Contracte de muncă
 • Carnete de muncă
 • Adeverinţe de venit, de salariat
 • Documente de stare civilă:
 • Certificate de naştere
 • Certificate de căsătorie
 • Dovezi de celibat
 • Certificate de deces
 • Certificate de botez
 • Certificate de cununie
 • Adeverinţe
 • Livrete de familie
 • Paşapoarte
 • Cărţi de identitate
 • Etc.
 • Documente pentru societăţi:
 • Acte constitutive
 • Certificate constatoare
 • Decizii de înfiinţare
 • Certificate fiscale
 • Bilanţuri, balanţe contabile
 • Contracte de leasing
 • Documente notariale:
 • Procuri
 • Declaraţii
 • Contracte de cumpărare
 • Specimene de semnătură
 • Succesiuni
 • Contracte de comodat
 • Testamente
 • Etc.
 • Acte pentru înmatricularea autovehiculelor:
 • Certificate de înmatriculare
 • Facturi
 • Contracte de vânzare-cumpărare
 • Certificate de conformitate
 • Asigurări RCA, CASCO
 • Documente medicale
 • Documente tehnice
 • Documente juridice:
 • Sentinţe civile
 • Hotărâri judecătoreşti
 • Petiţii
 • Etc.
 • Pagini web

Suntem conştienţi cât de important este ca un document oficial să fie tradus corespunzător. De aceea lucrăm numai cu traducători care au cunoştinţe vaste în domeniu şi experienţă în procedurile legale sau care au o pregătire intensivă în traducerile autorizate.

Odată ce documentul tradus este finalizat, poate fi legalizat oficial pentru a putea fi folosit atât în ţară cât şi în străinătate. După terminarea traducerii documentul final este semnat şi înregistrat de către un notar public.

Prin precizie, competenţă şi mare atenţie la detalii TransNet Consult garantează ca fiecare client va fi mulţumit de colaborarea cu biroul nostru.